Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6540:2010

Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) (ISO 6540:1980)

Status: Gällande

Omfattning
This section specifies the reference method for the determination of the moisture content of maize grains and ground whole maize.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120) Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-73949

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-20

Antal sidor: 24