Standard Svensk standard · SS-EN 15153-2:2007

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för höghastighetståg - Del 2: Signalhorn

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15153-2:2013

Ämnesområden

Dragfordon (45.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices for high speed trains - Part 2: Warning horns

Artikelnummer: STD-60931

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-04

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 15153-2:2013