Standard Svensk standard · SS-EN 15612:2008+A1:2010

Järnvägar - Bromssystem - Huvudledningsacceleratorer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15612:2020

Omfattning
This European Standard is applicable to brake pipe accelerator valves designed to vent the brake pipe of railway vehicles when an emergency brake application is initiated, without taking the type of vehicles and track-gauge into consideration.

This European Standard specifies the requirements for the design, manufacture and testing of brake pipe accelerator valves.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator valve

Artikelnummer: STD-75552

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-07

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15612:2008

Ersätts av: SS-EN 15612:2020