Standard Svensk standard · SS-EN 14531-6:2009

Järnvägar - Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms - Del 6: Gradvisa beräkningar för tågset eller enkelfordon

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14531-2:2016

Omfattning
This European Standard describes a general algorithm that may be used in all types of high speed and conventional vehicle applications, including self-propelling thermal or electric trains, thermal or electric traction units; passenger carriages, mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment and freight wagons. This standard does not specify the performance requirements. It enables the calculation of the various aspects of the performance: stopping or slowing distances, dissipated energy, force calculations and immobilization braking.

This standard enables the verification by calculation of the stopping, slowing and immobilization performance requirements for high speed and conventional trains operating on high speed and conventional infrastructure.

Other calculation methods may be used providing that the order of accuracy achieved is in accordance with this European Standard.

This standard presents:
a) example of distance and other dynamic calculations, see Annex C;
b) example of immobilisation calculations, see Annex D.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 6: Step by step calculations for train sets or single vehicles

Artikelnummer: STD-69860

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 68

Ersätts av: SS-EN 14531-2:2016