Standard Svensk standard · SS-EN 13674-2:2006

Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13674-2:2006+A1:2010

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above

Artikelnummer: STD-45187

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-27

Antal sidor: 108

Ersätts av: SS-EN 13674-2:2006+A1:2010