Standard Svensk standard · SS-EN 13674-1:2011

Järnvägar - Spår - Räler - Del 1: Vignolräler fr o m 46 kg/m

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13674-1:2011+A1:2017

Omfattning
This European Standard specifies Vignole railway rails of 46 kg/m and greater linear mass, for conventional and high speed railway track usage.

Nine pearlitic steel grades are specified covering a hardness range of 200 HBW to 440 HBW and include non heat treated non alloy steels, non heat treated alloy steels, and heat treated non alloy steels and heat treated alloy steels.

There are 23 rail profiles specified in this standard.

Two classes of rail straightness are specified, differing in requirements for straightness, surface flatness and crown profile. Two classes of profile tolerances are specified.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76558

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-02-24

Antal sidor: 120

Ersätter: SS-EN 13674-1+A1:2007

Ersätts av: SS-EN 13674-1:2011+A1:2017