Standard Svensk standard · SS-EN 13232-4:2005+A1:2011

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 4: Omläggningsanordning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard determines the interface between moveable parts and the actuation, locking and detection equipment, and defines the basic criteria of switches and crossing with moveable parts in respect of the interface. It concerns: • rules parameters and tolerances for alternative positions of the moveable parts; • criteria and limits for the forces which move and restrain the moveable parts.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82063

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13232-4:2005