Standard Svensk standard · SS-EN 13231-2:2006

Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 2: Arbeten i ballasterade spår - Spårväxlar och spårkorsningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13231-1:2013
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and tolerances for the acceptance of track work associated with switch and crossing layouts (also includes work on expansion devices) on ballasted track for 1 435 mm and wider gauge railways.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45489

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-29

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 13231-1:2013