Standard Svensk standard · SS-ISO 19125-1:2004

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 1: Arkitektur (ISO 19125-1:2004, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19125-1:2006

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37372

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-09-24

Antal sidor: 46

Ersätts av: SS-EN ISO 19125-1:2006