Standard Svensk standard · SS-EN 13089:2011+A1:2015

Klätterutrustning - Isverktyg - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies safety requirements and test methods for ice-tools for use in mountaineering including climbing, and as a buried anchor for protection against falls.

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403

Internationell titel: Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8013744

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13089:2011