Standard Svensk standard · SS 839122:2017

Möbler och inredningsenheter - Bedömning av repade ytors härdighet mot fett

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger en metod för att bedöma ytors förmåga att motstå fläckning av fett sedan ytskiktet repats. Metoden är avsedd att användas på färdiga möbler och inredningsenheter men kan även tillämpas på provpaneler. Det erhållna provningsresultatet är ett mått på de samverkande ythårdhetsegenskaperna hos underlag och ytbehandlingsmaterial. Metoden kan även tillämpas på provpaneler med storlek minst 200 mm × 200 mm. Bedömningen av ytors förmåga att motstå fläckning av fett sedan ytskiktet repats är tillämplig i första hand för transparent ytbehandling på ljusa underlag som ger stor kontrast mot fettfläckar. Denna standard innehåller inte krav på ytans fetthärdighet.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Furniture and fittings - Assessment of resistance to spotting from fat on scratched surfaces

Artikelnummer: STD-8024496

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-20

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 839117 , SS 839122