Standard Svensk standard · SS 839120:2017

Möbler och inredningsenheter - Bedömning av kanters hållbarhet mot vatten

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller en provningsmetod som söker efterlikna den påverkan av vatten som kanten hos dörrar och luckor till förvaringsenheter kan utsättas för i kök och våtrum. Metoden är avsedd att användas på färdiga möbler eller inredningsenheter men kan också tillämpas på provplattor där båda sidorna och alla tre kanterna som kommer i kontakt med vattnet är färdigbehandlade på samma sätt som den möbel som provningen avser.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Furniture and fittings - Assessment of edges' resistance to water

Artikelnummer: STD-8024495

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-20

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 839120