Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14160

Sterilisering av medicintekniska produkter - Validering och rutinkontroll av sterilisering med steriliseringsmedier i vätskeform av medicintekniska produkter för engångsbruk innehållande material från djur (ISO 14160:1998)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14160:2011

Ämnesområden

Sterilisering (11.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Sterilization of single-use medical devices incorporating materials of animal origin - Validation and routine control of sterilization by liquid chemical sterilants (ISO 14160:1998)

Artikelnummer: STD-23510

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-09-11

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN ISO 14160:2011