Standard Svensk standard · SS-EN 13697

Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel - Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och/eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden - Provningsmetod och krav utan mekanisk påverkan (fas2/steg2)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13697:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13697

Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel - Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och/eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden - Provningsmetod och krav utan mekanisk påverkan (fas2/steg2)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method (phase 2/step 2) and the minimum requirements for bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants that form a homogeneous physically stable preparation in hard water and that are used in food, industrial, domestic and institutional areas, excluding areas and situations where disinfection is medically indicated and excluding products used on living tissues.

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13697

Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel - Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och/eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden - Provningsmetod och krav utan mekanisk påverkan (fas2/steg2)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase2/step2)

Artikelnummer: STD-31007

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-14

Antal sidor: 30

Ersätts av: SS-EN 13697:2015