Standard Svensk standard · SS 8760019/T1

Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt (Rättelse)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 22610:2006

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Health care textiles - Bacterial penetration - Wet (Correction)

Artikelnummer: STD-17805

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-01-19

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN ISO 22610:2006