Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60601-2-46

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-46: Särskilda fordringar på operationsbord

Status: Gällande

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables

Artikelnummer: STD-80019542

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-01-28

Antal sidor: 27

Parallell utgåva: SS-EN 60601-2-46