Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-4

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk -Del 4: Ballongdilatationskatetrar (ISO 10555-4:1996)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10555-4:2013

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21744

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-12

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 10555-4:2013