Standard Svensk standard · SS-EN 60601-2-4

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-4: Särskilda säkerhetsfordringar på defibrillatorer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 60601-2-4

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators

Artikelnummer: STD-3330885

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-02-28

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-IEC 601-2-4

Ersätts av: SS-EN 60601-2-4