Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2021

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 26825:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2021

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives requirements for labels attached to syringes so that the contents can be identified just before use during anaesthesia. It covers the colour, size, design and general properties of the label and the typographical characteristics of the wording for the drug name.
NOTE National or regional regulations might require additional labelling, which can include bar coding. No requirements for this additional labelling are given.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2021

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia - Colours, design and performance (ISO 26825:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80027078

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-01-15

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 26825:2022