Standard Svensk standard · SS-ISO 11663:2014

Kvalitet på dialysvätska för hemodialys och relaterade terapier (ISO 11663:2014, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11663:2015

Omfattning
This International Standard specifies minimum quality requirements for dialysis fluids used in haemodialysis and related therapies.

This International Standard includes dialysis fluids used for haemodialysis and haemodiafiltration, including substitution fluid for haemodiafiltration and haemofiltration.

This International Standard does not address the requirements for the water and concentrates used to prepare dialysis fluid or the equipment used in its preparation. Those areas are covered by other International Standards.

Sorbent-based dialysis fluid regeneration systems that regenerate and recirculate small volumes of dialysis fluid, systems for continuous renal replacement therapy that use prepackaged solutions, and systems and solutions for peritoneal dialysis are excluded from this International Standard.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Implantat, SIS/TK 340/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104312

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-06

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11663:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 11663:2015