Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9999:2016

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2016)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9999:2022 , SS-EN ISO 9999:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9999:2016

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Hjälpmedel (inklusive programvara) klassificeras efter funktion. Klassificeringen består av tre hierarkiska nivåer och koderna består av tre grupper med två siffror i vardera. I likhet med andra klassificeringar anges för varje nivå koder, rubriker, förklarande text, vad som inkluderas eller exkluderas samt korshänvisningar. Förutom den förklarande texten och själva klassificeringen ges en översättningstabell/konverteringstabell mellan föregående utgåva (2011) och denna utgåva samt ett alfabetiskt register, i syfte att underlätta användandet och för att förbättra tillgängligheten till klassificeringen.
Denna utgåva har cirka 945 rubriker varav cirka 44 är nya och omkring 456 har ändrats, inklusive mindre redaktionella och grammatiska revideringar.
Samtliga hjälpmedel i denna klassificering är huvudsakligen avsedda att användas utanför sjukvårdsmiljöer, men vissa produkter kan användas vid t.ex. rehabiliteringscenter för att lära användarna hur produkterna ska användas. Det bör noteras att det i rubrikerna för vissa grupper och undergrupper i huvudgrupp 28 talas om "arbetsplatser". Denna term syftar inte på en specifik miljö eller en geografisk plats, istället relaterar den till alla miljöer där arbetsrelaterade aktiviteter eller arbetsträning utförs.
I denna internationella standard har definitionen av "hjälpmedel" reviderats så att den anpassats till terminologin i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9999:2016

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hjälpmedel, SIS/TK 344

Internationell titel: Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2016)

Artikelnummer: STD-8028665

Utgåva: 5

Fastställd: 2016-11-15

Antal sidor: 212

Finns även på: SS-EN ISO 9999:2016

Ersätter: SS-EN ISO 9999:2011 , SS-EN ISO 9999:2011

Ersätts av: SS-EN ISO 9999:2022 , SS-EN ISO 9999:2022