Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12086-2:2006/AC:2009

Plast - Dispersioner och sprutmassor av fluorpolymerer - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 12086:2006/Cor 1:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 20568-2:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12086-2:2006/AC:2009

Plast - Dispersioner och sprutmassor av fluorpolymerer - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 12086:2006/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12086-2:2006/AC:2009

Plast - Dispersioner och sprutmassor av fluorpolymerer - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO 12086:2006/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 12086:2006/Cor 1:2006)

Artikelnummer: STD-69546

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-27

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 12086-2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 20568-2:2017