Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19679:2017

Plast - Bestämning av aerob bionedbrytning av icke flytande plastmaterial i havsvatten eller sediment - Metod för analys av utvecklad koldioxid (ISO 19679:2016)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19679:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19679:2017

Plast - Bestämning av aerob bionedbrytning av icke flytande plastmaterial i havsvatten eller sediment - Metod för analys av utvecklad koldioxid (ISO 19679:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 19679:2016 specifies a test method to determine the degree and rate of aerobic biodegradation of plastic materials when settled on marine sandy sediment at the interface between seawater and the seafloor, by measuring the evolved carbon dioxide.
This test method is a simulation under laboratory conditions of the habitat found in different seawater/sediment-areas in the sea, e.g. in a benthic zone where sunlight reaches the ocean floor (photic zone) that, in marine science, is called sublittoral zone
The determination of biodegradation of plastic materials buried in marine sediment is outside the scope of ISO 19679:2016.
Measurement of aerobic biodegradation can also be obtained by monitoring the oxygen consumption, as described in ISO 18830.
The conditions described in ISO 19679:2016 may not always correspond to the optimum conditions for the maximum degree of biodegradation to occur.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19679:2017

Plast - Bestämning av aerob bionedbrytning av icke flytande plastmaterial i havsvatten eller sediment - Metod för analys av utvecklad koldioxid (ISO 19679:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 19679:2016)

Artikelnummer: STD-8030080

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-14

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 19679:2020