Standard Svensk standard · SS-EN 1847

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för påverkan från flytande kemikalier, inklusive vatten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1847:2009

Omfattning
This European Standard specifies a method of exposing test specimens of plastic and rubber sheets for roofing, free from all external restraint, to liquid chemicals (including water), and methods for determining the changes in properties resulting from such exposure. Only testing by immersion of the entire surface of the test specimen is considered. The methods for determination of changes in properties are specified as follows: a) changes in mass immediately after immersion or after immersion and drying; b) changes in dimensions immediately after immersion or after immersion and drying; c) changes in appearance immediately after immersion or after immersion and drying; and d) changes in physical properties immediately after immersion or after immersion and drying; Tests immediately after immersion are used when it is required to ascertain the state of the material while still acted upon by the liquid. Tests after immersion and drying are used when it is required to ascertain the state of the material after the liquid, if it is volatile, has been eliminated.

Ämnesområden

Gummi- och plastprodukter (83.140) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water

Artikelnummer: STD-30848

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-31

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 1847:2009