Standard Svensk standard · SS-ISO 23828:2014

Vägfordon - Bränslecellsdrift - Mätning av energikonsumtion - Fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the procedures for measuring the energy consumption of fuel cell passenger cars and light-duty trucks that use compressed hydrogen and which are not externally chargeable.

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Fuel cell road vehicles - Energy consumption measurement - Vehicles fuelled with compressed hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100923

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-21

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 23828:2008