Standard Svensk standard · SS-ISO 23828:2014

Vägfordon - Bränslecellsdrift - Mätning av energikonsumtion - Fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23828:2014

Vägfordon - Bränslecellsdrift - Mätning av energikonsumtion - Fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the procedures for measuring the energy consumption of fuel cell passenger cars and light-duty trucks that use compressed hydrogen and which are not externally chargeable.

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23828:2014

Vägfordon - Bränslecellsdrift - Mätning av energikonsumtion - Fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Fuel cell road vehicles - Energy consumption measurement - Vehicles fuelled with compressed hydrogen (ISO 23828:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100923

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-21

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 23828:2008