Standard Svensk standard · SS-ISO 23273-2:2006

Vägfordon - Bränslecellsdrift, säkerhetsspecifikationer - Del 2: Skydd mot hydrogen-relaterade risker för fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23273-2:2006, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 23273:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23273-2:2006

Vägfordon - Bränslecellsdrift, säkerhetsspecifikationer - Del 2: Skydd mot hydrogen-relaterade risker för fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23273-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 23273 specifies the essential requirements for fuel cell vehicles (FCV) with respect to the protection of persons and the environment inside and outside the vehicle against hydrogen related hazards.
It applies only to such FCV where compressed hydrogen is used as fuel for the fuel cell system.
This part of ISO 23273 does not apply to manufacturing, maintenance and repair.
The requirements of this part of ISO 23273 address both normal operating (fault free) and single fault conditions of the vehicles.

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23273-2:2006

Vägfordon - Bränslecellsdrift, säkerhetsspecifikationer - Del 2: Skydd mot hydrogen-relaterade risker för fordon som använder komprimerad hydrogen (ISO 23273-2:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Fuel cell road vehicles - Safety specifications - Part 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen (ISO 23273-2:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45530

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-09

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-ISO 23273:2013