Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 3: Elsäkerhet - Tillägg 1: Provning av hållspänning för elektriska kraftkällor (ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6469-3:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 3: Elsäkerhet - Tillägg 1: Provning av hållspänning för elektriska kraftkällor (ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 766,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies electrical safety requirements for voltage class B electric circuits of electric
propulsion systems and conductively connected auxiliary electric systems of electrically propelled
road vehicles.
It specifies electrical safety requirements for protection of persons against electric shock and
thermal incidents.
It does not provide comprehensive safety information for manufacturing, maintenance and
repair personnel.
NOTE 1 Electrical safety requirements for post-crash are described in ISO 6469-4.
NOTE 2 Electrical safety requirements for conductive connections of electrically propelled road vehicles to an
external electric power supply are described in ISO 17409.
NOTE 3 Specific electrical safety requirements for magnetic field wireless power transfer between an external
electric power supply and an electrically propelled vehicle are described in ISO PAS 19363.
NOTE 4 Electrical safety requirements for motorcycles and mopeds are described in ISO 13063.

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 3: Elsäkerhet - Tillägg 1: Provning av hållspänning för elektriska kraftkällor (ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 766,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Withstand voltage test for electric power sources (ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80022365

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-09

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 6469-3:2018

Ersätts av: SS-ISO 6469-3:2021