Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-3:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 3: Elektroniska delsystem (ISO 15830-3:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15830-3:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-3:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 3: Elektroniska delsystem (ISO 15830-3:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15830 specifies requirements for electronic components of the WorldSID 50th percentile side impact dummy, a standard anthropomorphic dummy for side impact testing of road vehicles. It is applicable to impact tests involving:
-- passenger vehicles of categories M1 and goods vehicles of categories N1,
-- impacts to the side of the vehicle structure, and
-- impact tests involving the use of an anthropometric dummy as a human surrogate for the purpose of evaluating compliance with vehicle safety standards.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-3:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 3: Elektroniska delsystem (ISO 15830-3:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonssäkerhet, SIS/TK 237

Internationell titel: Road vehicles - Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy - Part 3: Electronic subsystems (ISO 15830-3:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-44184

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-28

Antal sidor: 47

Ersätts av: SS-ISO 15830-3:2013