Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-1:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 1: Terminologi och förklaringar (ISO 15830-1:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15830-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-1:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 1: Terminologi och förklaringar (ISO 15830-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15830 provides the definitions, symbols and rationale used in all parts of this International Standard for the WorldSID 50th percentile side impact dummy, a standard anthropomorphic dummy for side impact testing of road vehicles. It is applicable to impact tests involving:
-- passenger vehicles of category M1 and goods vehicles of category N1,
-- impacts to the side of the vehicle structure, and
-- impact tests involving use of an anthropomorphic dummy as a human surrogate for purpose of evaluating compliance with vehicle safety standards.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-1:2005

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 1: Terminologi och förklaringar (ISO 15830-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonssäkerhet, SIS/TK 237

Internationell titel: Road vehicles - Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy - Part 1: Terminology and rationale (ISO 15830-1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-44182

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-28

Antal sidor: 104

Ersätts av: SS-ISO 15830-1:2013