Standard Svensk standard · SS-EN 4827:2017

Flyg- och rymdteknik – Anodisering utan sexvärt krom av aluminium och aluminiumlegeringar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 4827:2019

Omfattning
This European Standard defines the requirements for hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys for corrosion protection, bonding and painting. Hard anodizing is not covered by this European Standard. The purpose of this European Standard is to give design, quality and manufacturing requirements. It does not give complete in-house process instructions; these shall be given in the manufacturers detailed process instructions.

Ämnesområden

Aluminium Material, komponenter, processer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys

Artikelnummer: STD-8025299

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-01

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN 4827:2019