Standard Svensk standard · SS-EN 3373-002:2009

Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 002: General and list of product standard

Status: Gällande

Omfattning
This standard provides a list of all parts of EN 3373 required for the production of crimp connections.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69122

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-13

Antal sidor: 16