Standard Ikraftsättning · SS-EN 2138

Aerospace series - Washers, flat, in steel, cadmium plated

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 2138/AC:1998

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)