Standard Svensk standard · SS-EN 3375-011:2017

Flyg- och rymdteknik – Elektrisk kabel för digital dataöverföring – Del 011: Enkel kabelfläta – Star Quad-kabel, 100 ohm – Lättviktskonstruktion – Typ KL – Produktstandard

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions, tolerances, required characteristics and the mass of an AWG 24 shielded quad cable, type KL, intended for high speed (100 Mbit/s) full duplex Ethernet networks. Linked to this particular application, the operating temperatures of the cable are between - 65 °C and 125 °C. This cable is laser markable, this marking satisfies the requirements of EN 3838. The characteristics impedance must be 100 O +- 15 O.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable, electrical for digital data transmission - Part 011: Single braid - Star Quad 100 ohms - Light weight - Type KL - Product standard

Artikelnummer: STD-8029049

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 24