Standard Svensk standard · SS-EN 2591-403:2018

Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Provningsmetoder - Del 403: Sinusformad och slumpmässig vibration

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the ability of elements of connection to withstand sinusoidal or random vibrations of specified severities. It will be used together with EN 2591-100. This test is based on EN 60068-2-6 and EN 60068-2-64.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration

Artikelnummer: STD-80007621

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-10-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 2591-403:2012