Standard Svensk standard · SS-EN 12952-10

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 10: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the requirements for safeguards against excessive pressure in water-tube boilers as defined in EN 12952-1.

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure

Artikelnummer: STD-33349

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-13

Antal sidor: 12