Standard Svensk standard · SS 637005

Geografisk information - Tekniska försörjningssystem - Begrepps- och tillämpningsmodell

Status: Gällande

Tillämpningsstandard som anger hur man beskriver ledningsnät och hur man kopplar information om företeelser till sådana nät.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Ämnesområden

Rörledningskomponenter och rörledningar Elektriska linor och kablar Elnät Datakommunikationsnät IT- tillämpningar inom vetenskap


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geographic information - Facilities - Conceptual and application schema

Artikelnummer: STD-27574

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-14

Antal sidor: 70