Standard Svensk standard · SS-ISO 3661

Pumpar - Centrifugalpumpar med axiellt inlopp - Bottenplattor och inbyggnadsmått

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3661:2011

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-14271

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-12-10

Antal sidor: 5

Ersätts av: SS-EN ISO 3661:2011