Standard Svensk standard · SS-EN 12542:2010

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m³ - Konstruktion och tillverkning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the design and manufacture of static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of liquefied petroleum gas (LPG) with a volume not greater than 13 m3 and for installation above or below ground.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74755

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN 12542/A1:2005 , SS-EN 12542 , SS-EN 14075 , SS-EN 14075/A1:2004