Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16769:2015

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Terminologi

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-CEN/TS 16769:2019

Omfattning
This Technical Specification lists the terms and definitions for use in European Standards produced by CEN/TC 286.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014585

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-17

Antal sidor: 100

Ersätts av: SIS-CEN/TS 16769:2019