Standard Svensk standard · SS-EN 13341:2005+A1:2011

Stationära termoplasttankar för lagring av eldningsoljor, fotogen och dieselbränslen ovan mark - Formblåsta eller rotationsgjutna polyetentankar samt rotationsgjutna tankar av anjoniskt polymeriserad polyamid-6-plast - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for materials, physical properties and performance of single blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and of rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6, with or without reinforcements, for above ground storage of domestic heating oil, kerosene and diesel fuels for the supply of building heating/cooling systems.

It is only applicable to static blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and to rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 that are subject to atmospheric pressure, but not subject to any external loading and have a capacity from 400 l up to 10 000 l.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-76374

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-28

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 13341:2005