Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13121-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives requirements for specification and acceptance conditions of raw materials for GRP tanks and vessels with or without lining for storage or processing of fluids, factory made or site built, non pressurised or pressurised, for use above ground.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance conditions

Artikelnummer: STD-34538

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN 13121-1:2021