Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-6:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-6: Förklaring och motivering av EN 15316-4-3, Modul M3-8-3 M8-8-3

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15316-4-3, Modules 3-8 and 8-8.

It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-4-3.

This Technical Report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Solenergi (27.160) Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy performance and system efficiencies - Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3, M8-8-3

Artikelnummer: STD-8026247

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-03

Antal sidor: 54