Standard Svensk standard · SS-EN 60034-18-21

Roterande elektriska maskiner - Del 18-21: Funktionsutvärdering av isolersystem - Provning av trådlindade lindningar - Termisk utvärdering och klassindelning

Status: Gällande

Ämnesområden

Roterande maskiner Allmänt (29.160.01) Komponenter för roterande maskiner (29.160.10) Generatorer (29.160.20) Motorer (29.160.30) Generatoraggregat (29.160.40) Övrigt (29.160.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3335653

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-08

Antal sidor: 49

Ersätter: SS-EN 60034-18-21 , SS-EN 60034-18-21 A 1 , SS-EN 60034-18-21 A 2