Standard Svensk standard · SS-EN 60254-1

Blybatterier för fordonsdrift (traktionsbatterier) - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av IEC 60254 gäller för batterier av bly-syratyp som används som energikälla för fordonsdrift (traktionsbatterier). De angivna provningarna är tillämpliga på all användning av batterier för fordonsdrift, t ex för vägfordon, lokomotiv, industritruckar och mekanisk hanteringustrustning. Provningsmetoder som kan används specifikt för provning av batterier konstruerade för användning i fordon som lätta passagerarfordon, motorcyklar eller skåpbilar, kan återfinnas i andra standarder, t ex IEC 61982-2. Ändamålet med denna standard är att specificera väsentliga egenskaper för traktionsbatterier eller celler tillsammans med passande provningsmetoder för dessa egenskaper. Även om del 2 av denna standard anger mått för vanligen använda celler för fordonsdrift, kan provningarna i del 1om så är lämpligt även användas för celler och gruppkärlsbatterier med andra mått.

Ämnesområden

Syrabatterier (29.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Lead-acid traction batteries - Part 1: General requirements and methods of test

Artikelnummer: STD-3332187

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-24

Antal sidor: 13

Parallell utgåva: SS-EN 60254-1