Standard Svensk standard · SS-EN 62680-3

Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 3: Specifikation för USB för batteriladdning, revision 1.2

Status: Gällande

Ämnesområden

Galvaniska element och batterier Allmänt (29.220.01) Primärceller och primärbatterier (29.220.10) Syrabatterier (29.220.20) Alkaliska batterier (29.220.30) Övrigt (29.220.99) Gränssnitt och anslutningsutrustning (35.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Universal serial bus interfaces for data and power - Part 3: USB Battery Charging Specification, Revision 1.2

Artikelnummer: STD-3336033

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-19

Antal sidor: 62