Standard Svensk standard · SS-EN 50317

Järnvägsanläggningar - Mätning av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning - Fordringar och validering

Status: Gällande

Ämnesområden

Elfordonsutrustning (29.280) Dragfordon (45.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line

Artikelnummer: STD-3334982

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50317 , SS-EN 50317 A 1 , SS-EN 50317 A 2 , SS-EN 50317 A 2 C 1