Standard Svensk standard · SS-EN 50206-2

Järnvägsanläggningar - Strömavtagare - Egenskaper och provning - Del 2: Strömavtagare för tunnelvagnar och spårvagnar

Status: Gällande

Ämnesområden

Elfordonsutrustning (29.280) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and tests - Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles

Artikelnummer: STD-3334326

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 50206-2 C 1 , SS-EN 50206-2