Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60204-11

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV

Status: Gällande

Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60204-1, utg 4, 2018.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Elutrustning för maskiner (14.030) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV

Artikelnummer: STD-80010155

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-20

Antal sidor: 64

Parallell utgåva: SS-EN 60204-11 C 1 , SS-EN 60204-11 , SS-EN 60204-11