Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12572:2016

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av permeabilitet för vattenånga (ISO 12572:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method based on cup tests for determining the water vapour permeance of building products and the water vapour permeability of building materials under isothermal conditions. Different sets of test conditions are specified.
The general principles are applicable to all hygroscopic and non-hygroscopic building materials and products, including insulation materials and including those with facings and integral skins. Annexes give details of test methods suitable for different material types.
The results obtained by this method are suitable for design purposes, production control and for inclusion in product specifications.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8022504

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-09-21

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 12572