Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12569:2012

Byggnaders och materials termiska egenskaper - Bestämning av luftflödet i byggnader - Utspädningsmetod med spårgas (ISO 12569:2012)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12569:2017

Omfattning
ISO 12569:2012 establishes an engineering standard by which to obtain the ventilation rate/specific airflow rate, using a tracer gas in a building space, which is considered to be of a single zone. The measurement method is valid in spaces where the combined conditions concerning the uniformity of tracer gas concentration, measurement of the exhaust gas concentration, effective mixed zone and/or fluctuation of ventilation are satisfied. ISO 12569:2012 provides three measurement methods using a tracer gas: (1) concentration decay method, (2) continuous dose method, and (3) constant concentration method.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Byggarbeten (92.200.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88320

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-12

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN ISO 12569

Ersätts av: SS-EN ISO 12569:2017